Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Krasnymstawie

ul. Okrzei 15
22-300 Krasnystaw

biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30


tel./fax
+48 82 576 31 40

e-mail:
firma@tbskrasnystaw.pl
biuro@tbskrasnystaw.pl

e-mail w sprawach inwestycji:
boguslaw.bojarski@tbskrasnystaw.pl


NIP: 564-15-13-061
REGON: 110250795
Nr KRS: 0000158844

Image